Az iskoláról

Kezdőlap >> Iskolánkról

Iskolánk története

 

Iskolánk 1989-ben alakult a Dolgozók Általános Iskolájából. Az 1989 utáni társadalmi gazdasági változás következményeként megjelenő munkanélküliség, a munkaerőpiac működésére hívta fel a figyelmet. A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, a többgyermekes családok elszegényedése több csoport számára fokozta a bizonytalanságokat a jövőt illetően. Az iskolázottsági mutatók javítása, a szakképzettség megszerzése esélyt jelentett a munkaerőpiacon való elhelyezkedésére.

Intézményünk azoknak a fiataloknak a képzését vállalja fel, akik a hagyományos iskolarendszerből különböző okok miatt lemorzsolódtak, célunk az, hogy alapfokú iskolai tanulmányaikat befejezzék, és teljes értékű szakmai végzettséget szerezzenek az iskola által felkínált szakmákban, vagy más szakképző iskolában folytathassák tanulmányaikat.

Ezért olyan képzési formák elindítását és működését tette ez szükségessé, amely felkészült arra, hogy az eddigi iskolákból kimaradt gyermekek és fiatalok problémáira reagáljon, ezzel elősegítve azt, hogy ez a csoport szakképzetté váljon és lehetősége legyen elhelyezkedésre. Így született meg 1990.-ben a speciális szakképzés. A speciális szakképzést elsősorban olyan intézmények vezették be, amelyek az imént említett folyamatok által érintve voltak, illetve azokban az intézményekben, ahol már korábban megjelentek azok a tanulók, akiket az 1990 után a más iskolák elutasítottak. A speciális szakképzés címén országosan kétféle képzési forma indult be, amely főként pályaorientációs céllal nyújtott szakmai ismereteket, illetve a "befejező" a munkába lépésre előkészítő képzési forma volt.

1992-től az iskola vállalta fel a tanulásban akadályozottak képzését is, azok számára, akik elvégezték az eltérő tantervű általános iskola 8. osztályát. 1998-tól lehetővé vált az addigi betanított munkás képzés helyett az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák elsajátítására is. 2001-ben elindult iskolánkban a kerettanterv szerinti felzárkóztató oktatás egy majd kétéves változata. Ez a képzési forma a 16 évet betöltött, de az általános iskolát be nem fejezett tanulók számára nyújt lehetőséget a hátrányaik ledolgozására és a képzés befejezés után szakképzésbe való belépésre.

2003/2004-es tanévtől új iskolaépületbe költöztünk, ami végre megfelelő körülmények kialakítását teszi lehetővé munkánkhoz. A korábbi épület egy nevelőotthonból átalakított épület volt. Jelenleg egy lakótelepi paneliskola épületében és egy külterületi iskola épületében folyik a képzés két telephelyen. A paneliskolában elsősorban közismereti oktatás folyik a külső telephelyen pedig műhelyeket építettünk és elsősorban a gyakorlati képzés folyik.

2007 szeptemberétől iskolánk fogadta a szegedi deszegregációs program keretében megszüntetett szegregált iskola tanulóit. A moduláris rendszerű OKJ bevezetése ismét jelentős változásokat hozott az iskola életében, lehetővé vált a sajátos nevelési igényű tanulók számára a rész-szakképesítés megszerzése. Ezáltal lehetőséget tudunk biztosítani a rosszabb képességstruktúrájú tanulóink számára is OKJ-s szakma megszerzésére.

A 2008/2009-es tanévtől kezdődően a költségvetési törvény lehetővé tette számunkra, hogy a felzárkóztató oktatáson belül tanulóink rész-szakképesítést is szerezzenek. 2009. július 1-től iskolánk a szegedi szakképzés átszervezése keretében két másik szakképző intézménnyel együtt közös igazgatás alá került, így egy négy telephelyes mamutintézmény tagintézményévé lettünk. A 2010/2011-es tanévtől iskolánk elindítja a Közoktatási Törvény által jelenleg lehetővé tett előrehozott szakképzést. Ennek előkészítése jelenleg is folyik.


Iskolánk célja

 

Iskolánk fő célja azoknak a fiataloknak a képzése, akik más intézményekben nem tudták befejezni a tanulmányaikat, kimaradtak az iskolából, illetve nem sikerült szakképesítést szerezniük, vagy olyan hiányszakmát szeretnének tanulni, ami a munkaerőpiacon keresett.

Az iskolában folyó oktatás közös jellemzői:

A kiscsoportos oktatás miatt figyelembe vehető az egyéni haladási tempó, az oktatók nagyobb figyelmet fordíthatnak egy-egy tanulóra. Gyakorlat-központú képzés: az oktatás fő célja a szakmatanulásra való felkészítés. Ennek érdekében tantervükben magas óraszámúak a gyakorlati tantárgyak, amelynek keretében a tanulók több szakmaterület fő elemeivel ismerkedhetnek meg: faipar, fémipar, építőipar, textilipar, növénytermesztés, bőripar. A gyakorlati oktatás az iskola saját tanműhelyeiben, a szakképzésnek megfelelő feltételek között folyik, valamint a duális képzés keretében külső gyakorlati helyeket is biztosítunk tanulóinknak. A kötelező tanórai foglalkozásokon kívül nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni foglalkozásokra, a tanulók felzárkóztatására. A tanulási nehézségek leküzdését az iskolában fejlesztő pedagógusok segítik.