Hírek

Kezdőlap >> Hírek

 

 

Az elektronikus beiratkozás menete a 2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében

A 2020/2021-es tanévre felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva is elindíthatják a beiratkozásukat.

 

Jelen leírás az elektronikus beiratkozás folyamatát segíti annak részletes leírásával.

 

Az elektronikus beiratkozás folyamat a következő 4 lépésből áll:

 • 1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
 • 2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
 • 3. lépés: A BKI ügy beküldése.
 • 4. lépés: Személyes megjelenés a beiratkozás napján járványhelyzet függvényében a következők szerint:
  A beiratkozás helye: Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola, 6723 Szeged, Gyík utca 3.

   

  A beiratkozás ideje:
  2020. június 22. 9.00 - 15.00
  2020. június 23. 9.00 – 12.00
  2020. június 24. 9.00 – 12.00

 

a) Amennyiben a szülő rendelkezik gondviselői hozzáféréssel KRÉTA rendszerben

Azon diák szülője, akinek gyermeke valamelyik állami fenntartásában lévő intézményben tanult a 2019/2020-es tanévben, - elvileg - már kapott un. gondviselői hozzáférést a KRÉTA naplóhoz.
Ebben az esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie ezzel a gondviselői hozzáféréssel.

 

Figyelem! A gyermek belépésével az ő felületén NEM jelenik meg az e-Ügyintézés menüpont, ez a funkció csak a szülői belépéssel érhető el!

 

Ekkor a belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés menüpont:

Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a rendszer átnavigál az e-Ügyintézés felületére,
ahol a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható ügyek listája.
Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell kiválasztani és elindítani.

 

Amennyiben sikerült ideáig eljutnia, akkor folytathatja a 2. lépéstől.

 

b) Amennyiben a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben

Ha gyermeke valamelyik állami fenntartásában lévő intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát,
akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz. Ha ez megtörtént, akkor az a) pontban leírtak szerint haladhat tovább.

 

Ha nem állami fenntartású intézményben tanul gyermeke, vagy a gondviselői hozzáférést nem sikerül megszerezni az intézménytől, akkor a teendő a következő:
Töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalt, s itt válassza ki a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet:

 

 

A megjelenő ablakban válassza ki az „Ideiglenes regisztráció létrehozásához, kérjük, kattintson ide” linket.

 

 

Itt adja meg a nevét, e-mail címét, leendő felhasználói nevét és jelszavát kétszer, ügyelve a karakterek egyezésére.

 

 

Ezután a most létrehozott felhasználói név és jelszó párossal be is lép a rendszer, és folytathatja a 2. lépéstől.
(A felhasználói nevét és jelszavát jegyezze meg, hiszen a későbbiekben szüksége lehet rá!)

 

Figyelem! A meglévő, általános iskolai KRÉTA-s gondviselői belépés használata - amennyiben van - azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén az általános iskolai rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell a szülőnek beírnia.

 

Az ügy indításakor felugró figyelmeztető ablak azt emeli ki, hogy a funkció használata előtt mindenképpen érdemes elolvasni a középfokú intézménytől kapott értesítő, tájékoztató levelet, illetve hogy a felületet 2020. június 15-től lehet használni.

 

 

AZ ŰRLAP A KÖVETKEZŐ ADATOK MEGADÁSÁT KÉRI A BEIRATKOZÁSHOZ

 

a) Tanuló adatai - Személyes adatok

 

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat csak ellenőrizni kell.

 

Figyelem! Nagyon fontos, hogy az oktatási azonosító és a gyermek születési időpontja pontosan legyen kitöltve, hiszen az ügy véglegesítésekor ezt ellenőrzi a középiskola által már feltöltött adatokkal a rendszer.

 

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

 

b) Tanuló adatai - Igazolványok

 

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a TAJ számot betölti a rendszer, azonban a Diákigazolvány/NEK azonosító számát be kell írni. Ez a beiratkozásnak egy fontos adata, hiszen ennek segítségével tudunk új diákigazolványt igényelni.
Ez azon az Okmányirodában kapott papíron található, amit akkor kaptak, amikor az Okmányirodában NEK adatlap igénylését kezdeményezték a fénykép és aláíráskép felvételezéssel.

 

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.

 

Figyelem! Amennyiben az Okmányirodában a NEK adatlap igénylése nem kezdeményezhető, kérjük, a középiskolánál érdeklődjön a diákigazolvány használatával, igénylésével kapcsolatban.

 

c) Tanuló adatai - Lakcím adatai

 

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat csak ellenőrizni kell.

 

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

 

Amennyiben gyermeke nem a lakcímkártyáján szereplő címen lakik, akkor adja meg az életvitel szerinti tartózkodási helyét is!

 

d) Tanuló adatai - Törvényes képviselő adatai

 

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a meglévő adatokat áttölti a rendszerből, így azokat ellenőrizni kell.
Azonban mindenképpen ki kell egészíteni a törvényes képviselet jogalapja, valamint a szülő édesanyjának a nevével (ez utóbbi - azaz a nagymama - születési neve azért kell, mert a középiskola által kinyomtatandó nyilatkozatokba, amit a szülő tesz, az édesanyja és a lakcíme "azonosítja" a szülőt.)

 

A telefonszám megadása kötelező, az e-mail cím megadását pedig az állandó kapcsolattartás biztosítása érdekében kérjük.

 

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az e-mail cím mezőt is töltse ki!

 

Kérjük, együtt élő és bírósági végzésben el nem tiltott gondviselő esetén a második gondviselő adatait is legyenek szívesek megadni az Új gondviselő hozzáadása opció kiválasztásával és az adatok megadásával:

 

e) Tanuló adatai - Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet

 

Itt csak abban az esetben jelezzen bármit, amennyiben arról a megfelelő szakszolgálat szerinti érvényes szakvéleménye van, és azt gyermeke a tanulás során figyelembe is szeretné vetetni. Az erre vonatkozó dokumentumokat - amennyiben szükséges - hozza magával a beiratkozásra.

 

f) Nyilatkozatok

 

Kérjük, jelezze, hogy szeptembertől várhatóan kér-e étkezési ellátást. Amennyiben gyermekének valamilyen érzékenysége van, akkor azt a következő pont Megjegyzések rovatában jelezze számunkra.

 

Kollégium igénylésére iskolánkban nincs lehetőség! Ha kollégium igényük van, akkor a kiválasztott kollégium beiratkozására kell elmenniük.

 

g) A középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanulófelvételt nyert

 

A intézmény nevénél elegendő beírni a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola -át és kiválasztani a listából. Ennek hatására az iskola OM azonosítója (203052) bekerül az Intézmény azonosító mezőbe. A megjegyzés rovatba írjon bele minden olyan információt, melyet a beiratkozással kapcsolatosan szeretne a fentieken túl megosztani velünk.

 

h) Csatolt dokumentumok

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat (másolat, fénykép) szükséges csatolni:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártya, adókártya
 • Általános iskolai bizonyítvány másolata
 • Szakértői bizottság véleménye a sajátos nevelési igényről (amennyiben van)
 • NEK azonosítót tartalmazó adatlap

 

Figyelem! A csatolt dokumentum eredeti példányát a középiskolában történő személyes megjelenéskor be kell mutatni.

 

AZ ÜGY MENTÉSE, MAJD KÉSŐBBI TOVÁBB SZERKESZTÉSE

 

Ha elindította a BKI ügyet, de nem tudta befejezni, akkor van lehetősége piszkozatként menteni az oldal alján lévő Piszkozat mentése nyomógomb segítségével.

 

A rendszer az adatokat az adott gépre menti el, így ha következőben az 1. lépésben részletezett módon belép az e-Ügyintézés felületére, és elindít egy BKI ügyet (Beiratkozás középfokú intézménybe), akkor jelzi a rendszer, hogy az adott gépen van mentve már egy BKI ügy, és azt szeretné-e folytatni:

 

Az ügyet számtalan alkalommal lehet menteni és - az adott számítógépen - tovább folytatni egy későbbi időpontban.

 

 

a) Előnézet

Az ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet nyomógombbal letölthető pdf dokumentumot érdemes áttekinteni, hiszen a középiskola ezt fogja kinyomtatni a beiratkozásra, amit ott kell majd aláírni:

 

b) Beküldés

Amennyiben mindent megadott, az oldal alján lévő Beküldés gombbal küldheti be kérelmét:

 

Ekkor két eset lehetséges:

1. A rendszer azonosítja gyermekét és az ügy beküldésre kerül:

 

Ekkor megjelenik az Ön által beadott ügyek listájában a beiratkozás:

 

Ebben az esetben NINCS további teendője a beiratkozás elektronikus felületén.

 

2. Gyermeke adatait nem találja a rendszer a középiskola által feltöltött adatok között:

 

Figyelem! Kérjük, ha a rendszer nem találja a tanulót a középiskola rendszerében, akkor az esetben először ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a gyermeke oktatási azonosítóját, születési dátumát (személyi igazolvány adatai a mérvadók!).

 

Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjük, vegye fel iskolánkkal a kapcsolatot a +36-62-547-014 telefonszámon vagy a szszc.ja@gmail.com címre küldött elektronikus levélben, s megkeressük a figyelmeztetés okát.

 

 

A(z) Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola a beiratkozást a járványhelyzet függvényében a következők szerint szervezi meg.

 

A beiratkozás helye:

Szegedi SzC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola
(6723 Szeged, Gyík utca 3.)

 

A beiratkozás ideje:
2020. június 22. 9.00 - 15.00
2020. június 23. 9.00 – 12.00
2020. június 24. 9.00 – 12.00

 

A beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő dokumentumokat:

 • A tanuló személyi igazolványa
 • A tanuló lakcímkártyája
 • A tanuló TAJ kártyája
 • A tanuló születési anyakönyvi kivonata
 • Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
 • A tanuló általános iskolai bizonyítványa
 • A tanuló vagy törvényes képviselő nevére szóló igazolás/kivonat a bankszámlaszámról (ösztöndíjas képzések esetén

 

A hatósági igazolványokat és az általános iskolai bizonyítványt kivételével minden dokumentumról fénymásolatot is hoznia kell a személyes megjelenéskor, kivéve, ha azokat digitalizálva az e-Ügyintézés felületén keresztül már feltöltötte.

 

Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.

 

Szakmák éjszakája
2019.04.12.

Színházlátogatás
2018.11.30.

Pingpongbronz
2018.11.09.

SZSZC-Díj
2018.11.08.

Állati kirándulás
2018.09.17.